Contoh RPH

Bahasa Melayu Tahun 4 berasaskan Model ASSURE


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Kelas    :               Tahun 4 Amanah
Tarikh   :               6 Ogos 2012
Masa    :               8.15 – 9.15 a.m
Tajuk     :               Pak Nordin Seorang Penternak Binatang
HASIL PEMBELAJARAN:
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
 • Mengisi sekurang-kurangnya tiga jawapan denganbetul berdasarkan jawapan yang disediakan.
 • Menulis sekurang-kurangnya dua ayat tunggalberdasarkan perkataan yang diberikan.
 • Menyatakan sekurang-kurangnya empat kata kerjayang terdapat dalam petikan.
FOKUS UTAMA:
 • 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan danintonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yangdibaca.
ARAS :
 •  Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
FOKUS SAMPINGAN:
 •  8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayatmajmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
ARAS:
 • Aras 1(i) – Membina ayat tunggak dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.
SISTEM BAHASA :
 • Katakerja
PENGISIAN ILMU:
 • Sains
 • Kajian Tempatan
NILAI:
i – Kasih sayang
ii – Kerjasama
iii – Usaha
BAHAN BANTU MENGAJAR:
i – Petikan
ii – Lembaran kerja
Set Induksi
Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti
Catatan
Set Induksi (5 minit)
Bunyi Binatang:
 Ayam
       Lembu
       Kucing
 1.   ,   Guru meniru beberapa bunyi binatang
 2.     Guru mengarahkan murid meneka bunyi-bunyi tersebut
 3.       Guru mengaitkan bunyi tersebut dengan isi pelajaran
 Langkah 1
Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti
Catatan
Langkah 1
(15 minit)
Tajuk Petikan:
Pak Nordin seorang penternak binatang
 1.    Guru mengarahkan murid membaca perikan yang digantung di hadapan kelas secara senyap
 2.      Guru bercerita kepada murid tentang cerita yang terdapat dalam petikan
 3.      Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan petikan
 4.    . Guru  mengedarkan lembaran kerja
 5.   Guru mengarahkan murid menjawab lembaran kerja yang diedarkan
 6.      Guru berbincang dengan murid jawapan yang betul
 7.   .   Guru membetulkan kesilapan murid
 Langkah 2
Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti
Catatan
Langkah 2
(20 minit)
Perkataan:
      Menternak
      Memelihara
      Ayam
      Kolam
      Reban
      Kandang
 1.   .   Guru  mengeluarkan beberapa perkataan yang terdapat dalam petikan
 2.       Guru berbincang dengan murid makna perkataan-perkataan tersebut
 3.    Guru mengarahkan murid membina ayat  unggal berdasarkan  perkataan-perkataan tersebut
 4.    .  Guru  mengarahkan sekurang-kurangnya  10 orang murid membacakan ayatnya
 5.   .   Guru membetulkan kesilapan murid
 Langkah 3
Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti
Catatan
Langkah 3
(15 minit)
Kata Kerja:
      Memelihara
      Membina
      Menternak
      Mencari
      Memberi
 1.       Guru  menerangkan mengenai kata kerja
 2.      Guru memberi beberapa contoh kata kerja
 3.      Guru mengarahkan murid menyatakan kata kerja yang terdapat dalam petikan
 4.       Guru  membetulkan kesilapan murid
Penutup
Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti
Catatan
Penutup
(5 minit)
Nilai murni:
      Kerjasama
      Usaha
      Kasih sayang
 1.      Guru menerapkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan

No comments: