Thursday, April 2, 2015

Cabaran Pendidikan Abad ke -21

Objektif yang terkandung dalam PPPM 2013 – 2025:

a)      Memahami  prestasi  dan  cabaran  semasa  sistem  pendidikan  Malaysia berfokuskan  penambahbaikan  akses  kepada  pendidikan,  meningkatkan standard  (kualiti),  merapatkan  jurang  pencapaian  (ekuiti),  menggalakkan perpaduan  dalam  kalangan  murid  serta  memaksimumkan  keberkesanan sistem.

b)      Mewujudkan  visi  dan  aspirasi  yang  jelas  untuk  sistem  pendidikan  dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025.

c)       Menggariskan  program  transformasi  yang menyeluruh  untuk  sistem pendidikan, termasuk perubahan utama dalam KPM, yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam

No comments: